Wewnętrzna część recepcji hotelowej – co się w niej mieści?

recepcja hotelowa wyposażenie

Recepcja składa się z trzech części: zewnętrznej, wewnętrznej oraz sanitarno-socjalnej. Po scharakteryzowaniu wyposażenia zewnętrznego, zajmiemy się opisaniem wewnętrznej części recepcji hotelowej. Składa się ona szeregu niezbędnych urządzeń technicznych i innych potrzebnych sprzętów. Każdemu z nich poświęcimy osobny podpunkt. Są to zatem kolejno: Komputery – każde ze stanowisk powinno posiadać osobny komputer z dostępem do sieci Internet oraz ...

Co powinno znajdować się w zewnętrznej części recepcji hotelowej?

recepcja w hotelu

Wyposażenie działu recepcyjnego generalnie możemy podzielić na trzy grupy: zewnętrzne, wewnętrzne oraz sanitarno-socjalne. W tym artykule zajmiemy się częścią zewnętrzną. Znajdować się tu będą: lada recepcyjna i poszczególne stanowiska pracy. Wyposażenie recepcji musi zapewniać jak najlepszą obsługę korzystających z hotelu gości. Jej wygląd i wymiary będą oczywiście zależeć też od wielkości danego hotelu. Recepcja powinna być ...

Recepcja wizytówką każdego hotelu

recepcja w ekskluzywnym hotelu

To właśnie z recepcją goście hotelowi mają styczność w pierwszej kolejności. Dlatego też otoczenie musi być nie tylko funkcjonalne, ale też przyjazne dla oka. Lada recepcyjna to przede wszystkim miejsce, w które zaraz po przekroczeniu progu kierują się hotelowi goście. Dlatego też powinna zrobić na nich jak najlepsze wrażenie. Często to ona decyduje o tym, czy ...